Winelovers Zwack

HÁZIREND

Rendezvény neve: Zwack Open
Rendezvény helyszíne: Zwack Unicum Nyrt. – Gyárudvar – 1095 Budapest, Dandár utca 1.


Kedves Látogató!

A Rendezvényre történő belépés az előre megváltott Zwack Open belépőjeggyel lehetséges. A Trinety Media Kft. által szervezett programok látogatása során az alábbi szabályokat kell betartani.


 1. A Rendezvény területére üvegtárgyat, lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illetve az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszközt bevinni tilos! Az a látogató is szabálysértést követ el, aki a Szervezők biztonságra vonatkozó felhívásának, rendelkezésének nem tesz eleget.
 2. A Rendezvényen a látogatókról csak a Szervezők készíthetnek hang- és képfelvételt, melyen a személyek be nem azonosíthatóan szerepelnek. Jelen Házirend elfogadásával a látogató kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy e felvételeken a fenti módon látható legyen. A felvételeket a Szervezők kizárólag a Rendezvény szerződésszerű lebonyolításának igazolására, anonimizált módon használják fel, azt harmadik személyek számára elérhetővé nem teszik.
 3. A látogatók a Rendezvényről kép- és hangfelvételt nem készíthetnek.
 4. A rendezvény területén a Szervezők engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
 5. 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal tilos kiszolgálni!
 6. Dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad, egyéb helyeken szigorúan tilos!
 7. A látogatók kötelesek fokozottan vigyázni a rendezvényhelyszín tisztaságára, szemetelni tilos!
 8. Mindenki vigyázzon az értéktárgyaira! A Szervezők nem vállalnak felelősséget azok elvesztéséért, eltulajdonításáért, esetleges károsodásáért. A talált tárgyakat a Szervezők 30 napig megőrzik.
 9. A Szervezők utasításait mindenki köteles végrehajtani.
 10. A belépőjegy csak akkor jogosít a Rendezvényre történő belépésre, ha a látogató elfogadta a jelen Házirendet és tudomásul veszi, hogy a Szervezők annak betartását ellenőrzik.
 11. A belépőjegy egyszeri belépésre jogosít.
 12. A látogatóknak akkor is követniük kell a Szervezők utasításait, ha azok egyes helyszínek kiürítésére, illetve bizonyos területek szabadon hagyására szólítják fel őket.
 13. Amennyiben a látogató veszélyhelyzetet (például tűzeset) vagy baleseti veszélyforrást észlel, arról a Rendezvényen a biztonsági szolgálatot ellátó személyzet valamely tagját azonnal köteles értesíteni.
 14. A kordonnal, kerítéssel lezárt területeken csak az oda beosztott és megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek tartózkodhatnak.
 15. A Szervezők a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosultak a Rendezvény egész területén. A Rendezvény területén mindennemű – gondatlanul vagy szándékosan okozott - kárt a károkozó köteles a Szervezőknek megtéríteni. 
 16. A Rendezvény rossz idő esetén is megrendezésre kerül (belső helyszínen), kivéve a vis maior körébe tartozó eseteket. Vis maiornak minősülnek háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti katasztrófa, továbbá az olyan előre nem látható események, amelyekre a Szervezőknek ráhatása nincs, vagy amelyek eredményeképpen a Rendezvény jogszerű és biztonságos keretek között nem bonyolítható le.

Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra!
Jó szórakozást kívánunk!
a Szervezők

 


Trinety Media Kft.Borászportálinfo@winelovers.huVinoport+36 70 427 7059